This website no longer supports Internet Explorer 11. Please use a more up-to-date browser such as Firefox, Chrome for better viewing and usability.

Swahili Module 2: Usimamizi wa rutuba ya udongo

Module 2: Usimamizi wa rutuba ya udongo

Kijarida

Kijarida 2: Ninawezaje kusimamia kwa njia bora zaidi rutuba ya udongo wangu?

Kijarida 3: Nitalindaje virutubisho vya udongo na maji visipotee?

Kijarida 4: Nawezaje kuboresha mboji kwenye udongo?