Ce site web ne supporte plus Internet Explorer 11. Veuillez utiliser un navigateur plus récent tel que Firefox, Chrome pour un meilleur affichage et une meilleure utilisation.

Swahili Module 2: Usimamizi wa rutuba ya udongo

Module 2: Usimamizi wa rutuba ya udongo

Kijarida

Kijarida 2: Ninawezaje kusimamia kwa njia bora zaidi rutuba ya udongo wangu?

Kijarida 3: Nitalindaje virutubisho vya udongo na maji visipotee?

Kijarida 4: Nawezaje kuboresha mboji kwenye udongo?